Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse

I den årliga kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen redovisar landstinget strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvalitet och patientsäkerhet.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska landstinget senast 1 mars varje år dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse. Landstinget Västernorrland har valt att även ta med kvalitetsprespektivet i patientsäkerhetsberättelsen. Den beskriver hur landstinget under föregående år har arbetat med utveckling av vårdkvaliteten och att förebygga och minska risker i vården.

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen redogör även för vilka resultat som har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat eller ökat eller att nya rutiner har införts för att stärka patientsäkerheten. I kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen kan det också beskrivas hur kvaliteten utvecklats utifrån olika diagnoser eller behandlingar, exempelvis diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och levnadsvanor. Vårdpersonalens arbete och hur patienters och närståendes synpunkter tillvaratas beskrivs också.

Landstinget Västernorrlands Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015 (1 Mb, pdf, nytt fönster)

Landstinget Västernorrlands Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse 2016 (pdf), nytt fönster

Relaterad information

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Maria Meidell, chefläkare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-17 09:42