Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall är under avveckling.
För arbets- och miljömedicinska frågor, hänvisar vi till:

Arbets- och miljömedicinska kliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 24 50, 090-785 24 51

Arbets- och miljömedicin är en expertinstans som förebygger och utreder ohälsa som kan ha samband med olika faktorer i arbetslivet.

Exempel på sådana samband är nervskador av organiska lösningsmedel, kärl och nervskador av arbete med vibrerande maskiner.

Det kan vara luftvägssjukdomar på grund av dålig inomhusmiljö, sjukdomar i muskler och leder beroende på ensidiga och statiska arbetsställningar samt hjärtsjukdom beroende på stress i arbetslivet.

Vårt förebyggande arbete består av forskning och information.

Vi studerar bland annat hur och varför datorarbete ökar risken för "belastningsskador", hur hälsorisker med handintensivt arbete med vibrerande maskiner kan förebyggas och  kemiska risker i samband med träbearbetning. Vi förmedlar kunskap  om risker och hur man förebygger dem.

Vi utreder patienter på remiss från bland annat: primärvård, sluten vård och företagshälsovård inom Västernorrlands län. Vi har speciella resurser för att utreda sjukdomar som misstänks bero på miljöfaktorer. Vi kan bland annat mäta vilka halter av ett ämne, eller andra belastningar, en person utsätts för. Vi kan göra uppskattningar av en persons tidigare exponeringar i arbetsmiljön.

Vi utvecklar nya utrednings- och handläggningsmetoder. Vi behandlar  patienten genom att exempelvis  rekommendera förändringar i arbetsmiljön.

Vi samverkar med Yrkesmedicin Norr (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland) och vi samarbetar med många andra instanser, både nationellt och internationellt.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Arbets- och miljömedicinska kliniken

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Telefon: 060-18 19 26

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-16 16:36