Hälsocentralerna

Följ oss till 1177 Vårdguiden!

Den landstingsdrivna primärvården samlar all sin information på 1177 Vårdguiden!

Du hittar din hälsocentral, barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning och kan direkt logga in i våra e-tjänster för att ta kontakt. 

Denna del av webbplatsen lvn.se kommer att stängas ned onsdag 28 juni. 

Hitta vård på 1177 Vårdguiden!

Man

Kvinna

Barn och ungdomar

Äldre

Nyheter från Hälsocentralerna

Vill du jobba hos oss?

Sjukvårdsrådgivning 1177

Vårdval Västernorrland