Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Hälsotillståndet i EU - State of Health in the EU

2016-06-27 13:36

EU-kommissionen presenterade häromdagen initiativet ”Hälsotillståndet i EU” -”State of Health in the EU”.

Syftet är att samla internationell expertis för att öka de landspecifika och EU-övergripande kunskaperna inom hälsoområdet och stödja medlemsländerna i deras evidensbaserade beslutsfattande.

Tvåårigt initiativ

Det tvååriga initiativet, som ska genomföras i samarbete med OECD, European Observatory on Health Systems and Policies och medlemsländerna, omfattar fyra moment:

  • Publicering av “Health at a Glance: Europe report” som OECD ger ut vartannat år i samarbete med EU-kommissionen (november 2016).

  • 28 landspecifika ”hälsoprofiler” som OECD och European Observatory on Health Systems and Policies ska ta fram i samarbete med Kommissionen för att belysa varje EU-lands särdrag och utmaningar (november 2017).

  • Analys från Kommissionen som, utifrån ovan två nämnda bidrag, ska ge en kortfattad överblick och knyta ihop resultaten med den bredare EU-agendan med fokus på övergripande policyfrågor och möjligheter till ömsesidigt lärande (november 2017).

  • Möjlighet till frivilligt utbyte av "best praxis" som medlemsländerna kan efterfråga för att diskutera konkreta aspekter på situationen i det egna landet (från november 2017).

Mer information finns på:
EU-kommissionens webbplats.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-06-27 13:36