Länsbiblioteket Västernorrland

Länsbiblioteket är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. I ett nära samarbete med de kommunala biblioteken ska länsbiblioteket verka för att ge länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning.

Att främja läsning, bildning och delaktighet är centrala uppgifter för länsbiblioteket. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska. 

Länsbiblioteket samarbetar huvudsakligen med folkbiblioteken i Västernorrland. Delar av verksamheten riktar sig även till andra samarbetspartners som exempelvis skolor och förskolor. En stor del av verksamheten drivs i projektform med externa medel. Länsbiblioteket har också ansvar för att främja den lokala litteraturen och litteraturen som konstform i länet.

Länsbiblioteket ingår i den regionala kulturverksamheten och samarbetar med andra organisationer, institutioner och myndigheter i länet. Samarbetet inom ABM (arkiv, bibliotek och museer) är väl utvecklat. Det sker även ett omfattande samarbete på nationell nivå med andra läns- och regionbibliotek, Kungliga biblioteket, Internationella biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med flera.

För perioden 2015-2017 har Länsbiblioteket Västernorrland identifierat tre centrala utvecklings- och målområden:

  • Regional bibliotekssamverkan
  • Demokrati och delaktighet
  • Litteratur och läsfrämjande

Följ och samtala gärna med oss på Facebook! 

Länsbibliotekets historia

Regional biblioteksplan (pdf)

Senaste nytt från länsbiblioteket:

  • 2015-12-03 Bokstart till Västernorrland! Länsbiblioteket i Västernorrland blir ny pilot i Kulturrådets läsfrämjande satsning Bokstart. Arbetet kommer att inriktas på asylsökande...
  • 2015-03-13 Västernorrland på Littfest i Umeå Umeås internationella litteraturfestival hålls den 12-14 mars. Kom och träffa representanter från Västernorrland!
    • Utveckling

Kontakta oss

Per Erik Wik, länsbibliotekarie

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-10-07 15:41